Skip to main content

Het beste team
voor uw vraag

 

U kunt rekenen op een ervaren team met oog voor mensen en processen, dat beschikt over ruime kennis van de aanpak van veiligheidsproblemen in de samenleving.

JUR VERBEEK

Jur is slim, snel, strategisch, vasthoudend en analytisch heel sterk. Hij heeft visie en kan die omzetten in strategie en uitvoering. Hij communiceert helder en direct. Mensen vertrouwen Jur omdat hij doet wat hij zegt. Hij is in staat ‘de neuzen’ dezelfde kant op te krijgen. Zijn authenticiteit werkt aanstekelijk in groepen waar gezamenlijk een klus moet worden geklaard. Hij beschikt over een scherp gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen. Op dit moment vult Jur Verbeek het landelijk ketenmarineschap in voor de aanpak van overlastgevende asielzoekers.

Geboren in een warm gezin met een vader die in het sociaal domein actief was, heeft Jur Verbeek na de HAVO de politieschool zeer succesvol doorlopen. Hij maakte binnen de politie snel carrière met zijn onorthodoxe aanpak en ontwikkelde zich daardoor van wachtmeester rijkspolitie tot hoofd van het bureau integraal veiligheidsbeleid en ondersteuner van de Korpschef (Rotterdam-Rijnmond).

In 2002 maakte hij de overstap naar de gemeente Rotterdam waar hij de eerste stadsmarinier van Rotterdam werd. In die rol pakte hij extreme overlast in diverse wijken in Rotterdam aan, waarbij hij altijd heel goed oog had voor de belangen van de diverse betrokkenen en goed in staat is gebleken om mensen te (ver)binden. Altijd hard op de inhoud, maar zacht op de relaties. Hij beloofde resultaten en haalde die ook.

Vanaf 2011 is hij gedetacheerd geweest bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, eerst als tijdelijk projectleider voor het landelijk actieprogramma Overvallen, later als regiocoördinator Jeugdgroepen en Risicojeugd Nederland Zuid West Ministerie van veiligheid en Justitie. Daarna was hij vooral belast met de aanpak van verwarde personen en arbeidstoeleiding voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de portefeuille High Impact Crimes.

Hij wil de laatste jaren van zijn werkzame leven, dat niet ophoudt bij de pensioengerechtigde leeftijd, vanuit het zelfstandig ondernemerschap wijden aan projecten die er echt toe doen.

NICOLETTE BAKKER

Nicolette is een snelle denker en doener, communicatief sterk en weet de belangen waar ze voor staat slim en strategisch te behartigen. Nicolette is gestructureerd, planmatig, procesmatig sterk en doelgericht. Haar kracht zit in plannen en organiseren zodat er structuur en overzicht ontstaat. Zij beschikt over een scherp gevoel voor politieke, bestuurlijke en ambtelijke verhoudingen.

Nicolette is in 1999 gestart met haar eigen onderneming, DemiSec. Vanaf de start heeft zij een groot aantal verschillende opdrachten uitgevoerd, variërend van parkmanagement op bedrijventerreinen, begeleiding van KVO-trajecten (68 in Rotterdam) in winkelgebieden en op bedrijventerreinen, het organiseren van (grote) evenementen voor gemeenten, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en ministeries (o.a. Economische Zaken, Justitie en Veiligheid) tot het voeren van secretariaten voor ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen, verslaglegging van gemeenteraadsvergaderingen, vergaderingen van raadscommissies, enzovoort.

Zij heeft een aantal stadsmariniers ondersteund bij hun werkzaamheden in enkele van de lastigste wijken van Rotterdam.